Cyklotrasy

24km

Délka trasy

Polevsko – Arnultovice – Okrouhlá – Skalice u České Lípy – Manušice – Slunečná – Kamenický Šenov – Prácheň – Polevsko

Popis trasy: Výchozím i cílovým místem výletu je Polevsko, obec založená v 1. polovině 15. století skláři, kteří měli huť pod Klíčem. Na cestu se vydáme po cyklotrase č.3054, projedeme Okrouhlou a Skalicí. V Manušicích odbočíme vpravo a pojedeme po cyklostezce Varhany. Na křižovatce tras (Varhany x cyklotrasa č. 211) se vydáme vpravo po č. 211 na Slunečnou, která byla oblíbeným místem herce Vlastimila Brodského. V obci odbočíme vlevo do Kamenického Šenova a okolo Panské skály zpět na Polevsko (stále po trase č. 211).

29km

Délka trasy

Kytlická – výlet v okolí obce Kytlice


Horní Prysk – Klučky – Polevsko – Jedličná – Svor – Nová Huť – Kytlice – Jedličná – Polevsko – Klučky – Prysk

Popis trasy:  Na výlet se vydáme z Horního Prysku po cyklotrase č.3056, která nás dovede na Klučky. Odtud projedeme po trase č.3054 mezi Medvědím vrchem a Klíčem do Svoru. Čeká nás stoupání přes Rousínovský vrch na Velký Buk - od Popelové hory do Nové Hutě vedla stará lesní cesta nazývaná Falknovská. Z Nové Hutě sjedeme po trase č. 21 do Kytlic. Po trase č. 211 dojedeme přes Jedličnou a Polevsko na křižovatku tras - Klučky. Do Prysku se vrátíme z Klučků cestou po trase č.3056.

25km

Délka trasy

Kamenná – výlet okolím Kamenického Šenova

Kamenický Šenov - Slunečná - Skalice u České Lípy - Okrouhlá - Polevsko - Klučky Prácheň - Kamenický Šenov

Popis trasy: Z Kamenického Šenova pojedeme po cyklotrase č. 211 příjemnou silnicí lesem na Slunečnou. Z křižovatky se vydáme po trase č. 3062 do Skalice, odtud po trase č. 3054 přes Okrouhlou na Polevsko. Od Penzionu Na Křižovatce nás trasa č. 211 dovede zpět do Kamenického Šenova. V obci Prácheň můžeme obdivovat Varhany - Panskou skálu - čedičový vrch vulkanického původu (597 m) vystupující z náhorní planiny (CHKO České středohoří) typický sloupcovou odlučností čediče. Až 12 m vysoké pěti až šestiboké svislé sloupce o průměru 20-40 cm. Skála je přírodní památkou.

13km

Délka trasy

Okolo Šenovského vrchu – kolem Panské skály

Kamenický Šenov – Vesnička – Prysk – Polevsko – Prácheň – Kamenický Šenov

Popis trasy: Výlet zahájíme v Kamenickém Šenově na náměstí sjedeme do Vesničky po cyklotrase č. 3056. Proti proudu potoka pozvolna stoupáme obcí Prysk. Kousek za obcí, v místě kde opouštíme Pryský potok, následuje strmé stoupání. Na rozcestí nad Polevskem se vydáme vpravo po č. 211 směrem na Prácheň, kde můžeme navštívit Panskou skálu. Zpět do Kamenického Šenova pokračujeme po 211.

30km

Délka trasy

Sklářská – okolím Nového Boru za skleněnou krásou

Horní Prysk - Klučky - Polevsko - Okrouhlá - Skalice u České Lípy - Slunečná - Kamenický Šenov - Klučky - Prysk

Popis trasy: Z Horního Prysku se vydáme po trase č. 3056, po cca 2,5 km (Klučky) odbočíme po trase č. 3054, následuje několik kilometrů dlouhý sjezd přes Polevsko a Okrouhlou do Skalice. Před vlakovým nádražím ve Skalici odbočíme doprava na Slunečnou (trasa č. 3062). Ze Slunečné na Prácheň se dostaneme po trase č. 211, projedeme v blízkosti známé Panské skály a pokračujeme po stejné trase na křižovatku tras 211 a 3056. Po trase č. 3056 dojedeme do Prysku.

36km

Délka trasy

Z Nového Boru k vrchu Luž a zpět

Nový Bor (3056) – Polevsko (211) – Kytlice (21) – Nová Huť – Horní Světlá – Dolní Světlá – Juliovka – Mařenice (3053) – Cvikov – Panenské skály – Nový Bor náměstí

Popis trasy: Nenáročná až středně náročná trasa krásnou částí Lužických hor nás povede ze sklářského města Nový Bor přes Kytlice a kolem vrchů Bouřný a Luž do Světlé v Podluží. Odtud se vracíme přes Mařenice do Cvikova a dále kolem Panenských a Havraních skal zpět do Nového Boru. Trasa vede z části po cyklotrase "Krajem pískovcových skal". Až do Cvikova se jede po místních silnicích.

21km

Délka trasy

Hraběcí

Nový Bor - Radvanec - Sloup v Čechách - Lindava - Svitava - Svojkov - Sedm trpaslíků - Pihel, Chomouty - Chotovice - Nový Bor

Popis trasy: Trasa Cesty k sousedům začíná v Novém Boru, odkud pokračuje ke Svoru a dále na Novou Huť, kde se potkává s trasou Hřebenovky. Z Nové Huti pokračuje k vodní nádrži Naděje přes Mařenice, obec známou svou lidovou architekturou. Z Mařenic míří do Heřmanic až k hraniční uzávěře zvané Kammloch, kudy prochází do německého lázeňského městečka Oybin. Trasa je označena pomocí směrovek s názvem Cesta k sousedům. Po trase napříč Lužickými horami se můžete pokochat rozmanitými roubenými chalupami se sedlovými střechami, typickými pro zdejší kraj. Podél trasy se dodnes zachovalo i několik hradních zřícenin – Milštejn, Rousínovský hrádek a Sokol. Z přírodovědných zajímavostí můžete navštívit chráněná území na vrchu Klíč a dále Rašeliniště Mařeničky a Jezevčí vrch. Rozhlédnout se do kraje lze z vrchu Klíč nebo z německé rozhledny na Hvozdu.

34km

Délka trasy

Cesta k sousedům vedoucí Lužickými horami z Nového Boru do Oybina

Nový Bor – Arnultovice - Svor – Nová Huť – Kaufmannův buk – Žindava – Hamr - Naděje – Mařenice – Heřmanice – Na Šestce - Kammloch - Oybin

Popis trasy: Na výlet se vydáme z Nového Boru po cyklotrase č. 3056, která nás dovede přes Radvanec a Sloup v Čechách do Lindavy. Necelý kilometr do Svitavy pojedeme po trase č. 3055, odtud přes Záhořín a Svojkov po trase č. 3062. Ze Svojkova prudce sjedeme k Sedmi Trpaslíkům, kde odbočíme nalevo směr Pihel. Po 700 m sjedeme na trasu č. 3053, která nás přes Chotovice dovede zpět do Nového Boru.