Turistické trasy v okolí

Podhorská obec Polevsko díky kopcovitému terénu v okolí je ideálním místem pro pěší turistiku skýtající krásné výhledy do krajiny Lužických hor. Po cestách vás uchvátí nejen přírodní výtvory, ale i lidová architektura, jež je dílem zdejších sklářů. Vaše kroky povedou okouzlující krajinou, která si vás dozajista získá.

Z Polevska se můžete vydat po modré a nebo po žluté turistické trase. Rozchodník turistických tras naleznete u kapličky. Modrá turistická trasa vede z Nového Boru přes Polevsko do Práchně, Slunečné a končí v České Lípě. Po žluté se dostanete kolem Stříbrného vrchu do Kytlice a poté můžete pokračovat kolem Klíče do Svoru. Východiskem vašeho putování může být i nedaleký Nový Bor či Kamenický Šenov. Pro školní pobyty či rodiny s dětmi doporučujeme vydat se po naučných stezkách: „Za polevskými obry“ a „Za památkami Polevska“. Východisko obou naučných stezek je přímo u Penzionu Na Křižovatce.

 

Doporučujeme následující turistické trasy:

Z Nového Boru do Sloupu

Do Nového Boru se dostanete z Polevska po modré turistické značce – 4 km. Rozchodník naleznete u kapličky 100 m vzdálené od kostela.

Nový Bor, nám. Míru (červená značka) – Sloup pod hradem 4 km (modrá značka) – Cikánský důl 5 km – malá Cikánská jeskyně – velká Cikánská jeskyně – U sedmi trpaslíků 6,5 km – Lesní divadlo 7 km – Sloup zámek 8 km

POPIS TRASY

Z náměstí Míru v Novém Boru půjdeme  po červené značce přes město do Jiráskovy ulice k transformátoru, borovým lesem do části osady Janov, komunikaci na návrší a potom klesáme po vozové cestě okolo novostaveb rodinných domků pod Skalní hrad Sloup (možná prohlídka hradu). Dále se vydáme po modré značce, která obchází hradní skálu přes Chotovický potok do Cikánského dolu. Pokračujeme dále k malé Cikánské jeskyni. Po prohlídce se vrátíme zpátky k můstku a vydáme se dolem po žlutě značeném místním okruhu k velké Cikánské jeskyni. Od ní potom vystoupáme k restauraci u Sedmi Trpaslíků. Po státní silnici asi 200 m směrem na Svojkov a Zákupy k Lesnímu divadlu, které je po levé straně silnice. Projdeme Lesním divadlem na červenou značku. Po ní se dáme zpět směrem k hradu. Narazíme na modrou značku, po které se dáme doprava pod kostel. Vystoupáme na návrší k zámku (dnes Domov důchodců) k autobusové zastávce.

PAMĚTIHODNOSTI PO TRASE

Skalní hrad Sloup - romantické zbytky středověké pevnosti vestavěné do pískovcového sloupu připomínajícího skalní suk (318 m.n.m.), čnějícího 33m nad údolím Dobranovského potoka.

Cikánský důl - zalesněné boční údolí na levém břehu Dobranovského potoka. V pískovcových skalách romantického dolu jsou četné převisy a také jeskyňky, přírodní i uměle rozšířené.

Kostel sv. Kateřiny - barokní trojlodí z let 1707 - 1719. Před kostelem pak stojí barokní Mariánský sloup.

Lesní divadlo - na kraji obce v lese při silnici na Svojkov a Zákupy vybudované ve skalní scenérii.

Za vyhlídkami do Kamenického Šenova

Výlet je vhodný pro cykloturistiku, pěší i pro rodiny s dětmi. Trasa vás zavede do oblasti Kamenického Šenova a Polevska na pomezí Českého Středohoří a Lužických hor.

Průběh trasy: Polevsko – Klučky (Lom) – Prácheň (Panská Skála) – Kamenický Šenov, náměstí

Délka trasy: 7 km

Na trase se nacházejí přírodní památky, které jsou nepochybně chloubou této oblasti.

Nový Bor – lesní hřbitov

Hřbitov vystavěn dle návrhu H. Pietznera, otevřen r. 1909, granitový kříž též z r. 1909, pomník padlým v 1. světové válce arch. Doleschala. V lese některé významnější stromy (jinan), ale zejména velké množství rododendronů. Místo popravy sedmi rumburských hrdinů dne 21. května 1918. Pomník zničen roku 1938. Vedle jejich hrobu pohřben v roce 1945 sovětský voják. 

Klíč

Njvyšší bod Klíčské hornatiny o výšce 760 m nad mořem. Rozsáhlý kuželovitý suk ze znělce  mladších třetihor, balvanovité proudy (kamenná moře). Pod vrcholem nejvýše položená teplomilná doubrava, na skalních stěnách roste skromně hvězdice alpská a kapradinka skalní. Podle staré pověsti zde stál hrad, snad strážní místo. Pod vrcholem bývala i jeskyně. Kolem roku 1850 postavena útulna, roku 1872 sezónní hospůdka. Od roku 1893 serpentinová stezka, roku 1910 postavena chatka, která roku 1945 shořela. V roce 1962 první zimní stanování pořádané novoborskými turisty. Roku 1967 vyhlášena přírodní rezervace, roku byl 1985 ochranářských důvodů zrušen tzv. přímý výstup.

Klučky

Přírodní památka se nachází přibližně 2,5 km severovýchodně od Kamenického Šenova, mezi obcemi Prácheň a Polevsko. Je to čedičový lom o výšce 642 m s pravidelně vyvinutými svisle stojícími kamennými sloupy, ze kterého je krásný výhled do okolí.

Prácheň – Panská Skála

Panská skála neboli Varhany je národní přírodní památkou a unikátním geologickým útvarem. Od roku 1895 je nejstarší chráněnou geologickou rezervací v České republice. Čedičové sloupce svým seskupením připomínají varhany a dosahují výšky až 15 metrů. Byly odkryty těžbou v 18. a 19. století. Částečným vytěžením tu také vznikla prohlubeň, která se po zastavení prací v lomu naplnila dešťovou vodou a vytvořila malé jezírko. Skalní útvar posloužil i jako „kulisa“ pro scénu z pohádky Pyšná princezna.

Turistický okruh severním Novoborskem

Průběh trasy: Nový Bor - Půlnoční stráň - Klíč, sedlo - Kytlice - Falknov - Klučky – Polevsko - Nový Bor 17,9 km.

Popis trasy: Z náměstí se vydáme po zelené na Půlnoční stráň, kde odbočíme po modré značce, která nás dovede přes sedlo Klíče na křižovatku se žlutou značkou. Po ní absolvujeme severní část okruhu přes Kytlici do Polevska. Zpět do Nového Boru se vracíme přes Arnultovice po modré.

Zajímavosti po trase

Polevský hřeben

Táhlý vyvřelý čedičový hřbet s horským charakterem o délce 10 km.

Klůčky

Místní část Polevska založena po roce 1720 na vymýcených lesních pozemcích. Zdrojem obživy zdejšího obyvatelstva bylo zušlechťování skla v domácích dílnách.  Kolem roku 1910 otevřen lom na čedič, těžba zastavena v roce 1997, dnes třídírna komunálního odpadu. 

Falknov

Ves součástí Kytlice, i když je mnohem starší, snad z doby předhusitské (Neuhausen). Sklárna připomíná  roku 1443, od roku 1530 zde měli sklárnu Schiererové. Po roce 1873 krátce v provozu sklárna Augusta a v letech 1893 až 1930 Mariánka.

Polevský vrch

Místo s dalekým rozhledem, na jihovýchodním svahu nad obcí Polevsko dva lyžařské vleky s umělým zasněžíváním. V okolí upravené lyžařské běžecké tratě.

Bezbariérová cesta z Nového Boru k Radvaneckému rybníku

Pohodlná asfaltová cesta k oblíbenému rybníku v podhůří Lužických hor. Cesta je ideální pro seniory a osoby pohybující se s holemi. Je sjízdná pro kočárky a je bez omezení též pro mechanické i elektrické vozíky. Cesta začíná na parkovišti na náměstí Míru v Novém Boru a pokračuje po cyklostezce až k Radvaneckému rybníku. Délka trasy v jednom směru je 3,6 km, převýšení je 70 m.

Radvanecký rybník

Rybník s rozlohou 8 ha se rozkládá na severním okraji rekreační obce Sloup v Čechách, v širokém údolí Dobranovského potoka. Břehy rybníka jsou z větší části zalesněné a na severu na ně navazuje poměrně velké rašeliniště. Na protější jižní straně je mohutná hráz s výtokem, procházejícím širokým uměle vyzděným tunelem. Již počátkem 20. století zde bylo zřízeno koupaliště, které se později rozšiřovalo. Ve dvacátých letech již byla otevřena letní restaurace s terasou a zřízena půjčovna loděk a plavecká škola. Po 2. světové válce nastala rozsáhlá rekonstrukce objektu, zvláště v šedesátých letech, kdy začal být Sloup v Čechách vyhledávanou rekreační oblastí s řadou rekreačních zařízení a letních táborů. 

Naučná stezka „Za polevskými obry“

Vznikla v roce 2013 v obci Polevsko a jejím okolí na území ve správě CHKO Lužické hory. Trasa je dlouhá 4,3 km a s ohledem na kopcovitý terén je uváděna časová náročnost 3 hodiny. U Penzionu Na Křižovatce je počátek stezky, větší část je okruh od rozcestníku u kostela, který vede přes Polevský vrch. Pětice informačních panelů na trase seznamuje turisty s několika obrovskými stromy, které autor projektu pojmenoval takto:

  • Jasmír – javor horský klen
  • Panožrout – buk lesní
  • Mrakošmak – smrk ztepilý
  • Kochal – jeřáb ptačí
  • Pamětnice – lípa

Informační materiály k naučné stezce určené pro děti si lze vyzvednout na Obecním úřadě a nebo v Penzionu Na Křižovatce.

Dostupné jsou na  http://www.polevsko.info/download/sport/za-polevskymi-obry.pdf