Volné termíny pokojů
31.1.2018
Prosíme, šetřete vodou
5.8.2018
Volné termíny pokojů
31.1.2018
Prosíme, šetřete vodou
5.8.2018

Pro Českolipsko je vyhlášeno zvýšené nebezpečí vzniku požáru


Český hydrometeorologický ústav vydal z důvodu dlouhotrvajícího sucha a vysokých teplot výstrahu před požáry, které kromě Libereckého kraje hrozí také v Ústeckém a Středočeském kraji a v Praze. Nejhorší situace v kraji je na Českolipsku, kde od dnešního poledne platí nejen zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě.

Bezpečnostní rada Libereckého kraje na svém mimořádném jednání dne 26. července doporučila vydat hejtmanovi oznámení v souladu s nařízením Libereckého kraje č. 3/2016 ze dne 28. 6. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. „Oznamuji pro území celého okresu Česká Lípa od 12 hodin 26. července 2018 začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je dle článku 5 nařízení Libereckého kraje č. 3/2016 zakázáno:

a. rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě,
b. pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích,
c. provozovat jízdy parních lokomotiv,
d. provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampiony, pochodně).

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru také platí zvláštní podmínky k zabezpečení požární ochrany při sklizni obilovin, řepky a sklizni celých rostlin systémem silážování drtě stanovené v článku 6 nařízení Libereckého kraje č. 3/2016. Dlouhodobě jsou srážky na minimu, v důsledku čehož je nízká vlhkost v půdě a vegetaci. Panují vysoké teploty ovzduší. To vše zhoršují i probíhající žňové práce na polích, odkud může dojít k rychlému šíření ohně do lesů.

„Dejte pozor i na odhozené nedopalky cigaret. Vyhněte se také rozdělávání ohňů na zahradách a dohlédněte na dohasínající grily a ohniště,“ apeluje Jitka Volfová s tím, že za volnou přírodu může být za určitých okolností považována i zahrada. Přestože je opatření vyhlášeno pouze pro Českolipsko, vyzývá statutární náměstkyně hejtmana všechny obyvatele Libereckého kraje k maximální obezřetnosti při zacházení s ohněm. Na Českolipsku se také nachází velká rozloha vojenských lesů. V souvislosti s výstrahou před požáry je v případě potřeby na tomto území připraven zasáhnout vrtulník Armády ČR s ambivakem.
Konec doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru na Českolipsku bude oznámen po pominutí zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlášené oznámení zaslal všem obcím a městům do datových schránek, zveřejnil jej na úřední desce a webu kraje. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje uvědomil všechny starosty formou SMS zprávy. Prostřednictvím médií se obracíme se žádostí o šíření této informace.

Stejný režim jako na Českolipsku s vyhlášením začátku doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru panuje ve Středočeském kraji a Praze. Připojil se také hejtman Královéhradeckého kraje. Pro Ústecký kraj ve čtvrtek dopoledne podle ředitele HZS LK zatím žádná opatření neplatila.

Bc. Lenka Klimentová 
lenka.klimentova@kraj-lbc.cz
485226324 / 606781410